China

Tradeasia International Nanjing Co Ltd

Room 918, Golden Wheel Building, No.8, Hanzhong Lu
Gulou District, Nanjing 210000 China


Tel : +86 2583210364
Fax : +86 2583210364
Email: china@chemtradeasia.com
Email : leads@chemtradeasia.com